Badania

Niekończący się proces

Od 19 lat przeprowadzamy coraz to bardziej zaawansowane i dogłębne badania by móc cały czas ulepszać nasze produkty

Zdjęcia generatorów w nocy, wykonane kamerą na podczerwień.

Zdjęcie GAPT 5D i GAPT 5R 
Widziane zwykłą kamerą 

Zdjęcie GAPT 7 nocą pokazujące jego promieniowanie, wykonane kamerą na podczerwień

GAPT 5E i jego promieniowanie wykonane kamerą na podczerwień

GAPT 5D złożone na poddaszu zdjęcie promieniowania nad dachem na zewnątrz.

Zdjęcie GAPT5D wykonane kamerą na podczerwień

GAPT5D w magazynie z jabłkami. 
Zdjęcie promieniowania i wpływu
na jabłka

Promieniowanie stosu GAPT5D i GAPT5R i jego oddziaływania na środowisko, wykonane kamerą na podczerwień.

Zdjęcie GAPT 5-3 pokazujące promieniowanie, wykonane kamerą na podczerwień. 

Zdjęcie promieniowania kilku generatorów kamerą na podczerwień

Zdjęcia Termowizyjne ukazujące działania naszych produktów

Badania Dr Diany Wojtkowiak o skażeniu fal 5g.

Badania i świadectwa badań klinicznych generatorów i polaryzatorów fal torsyjnych
Poniżej prezentujemy szczegółowe badania i świadectwa badań z Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Prowadzący Prof. zw. dr hab. Feliks Jaroszyk oraz Prof. dr hab. Wanda Stryła:

Świadectwa:

Zastosowania:

Sprawozdanie z badań Politechniki Poznańskiej

Sprawozdania z badań w Instytucie Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi:

Fantom cywilizacyjny pola torsyjnego
Diana Wojtkowiak, Włodzimierz Misztal
Gdańsk, kwiecień 2019:

Fale torsyjne a oszczędności w chłodnictwie
Szczegółowe wyniki badań (artykuł w 10/2006 numerze „Technika grzewcza i klimatyzacja”):

Fale torsyjne a korzyści dla zdrowia Badanie programem „OBERON” 

Lekarz wykorzystując nowoczesne urządzenie OBERON ma możliwość dokładnego określenia stanu czynnościowego narządów ciała człowieka. Informacje te są zbierane z mózgu w postaci fal elektromagnetycznych.

Aparatura umożliwia uzyskanie najbardziej pełnej informacji o zdrowiu i najwcześniejszych sygnałach pojawiania się symptomów chorobowych, niemożliwych do stwierdzenia drogą jakichkolwiek innych metod diagnostycznych (USG, rentgen, tomografia komputerowa).

Standardowe badania aury wykonane przez firmę A.P. PAWLENKO Kijów:

Przed zastosowaniem generatora torsyjnego(badanie kontrolne)

Po zastosowaniu generatora torsyjnego (5-cio minutowe działanie)

BADANIA AURY METODĄ AURASTAR 2000

Przed zastosowaniem polaryzatora(badanie kontrolne)

Po zastosowaniu polaryzatora(5-cio minutowe działanie) 

Zestawienie porównania pracy czakr przy zastosowaniu generatora energii pól torsyjnych:

Przed zastosowaniem:

Po zastosowaniu: