PPHU TORST

Od 1972r.

Firma P.P.H.U. Torst reprezentowana przez Henryka Pacochę istnieje już od roku 1972 a od 1990 zajmuje się badaniami nad wpływem pola torsyjnego na materię ożywioną jak i nie ożywioną w celu wykorzystania właściwości oddziaływania energii torsyjnej (rezonansu kwantowego) w różnych dziedzinach życia jak i gospodarki oraz przemysłu. Po 15 – letnich badaniach i testach dopracowaliśmy generator i polaryzatory torsyjny oraz opracowaliśmy technologię HPT®, która ma i może mieć szerokie zastosowanie praktyczne w wielu dziedzinach życia i gospodarki oraz przemysłu, w tym między innymi w;
  • medycynie i rehabilitacji,
  • przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym,
  • ochronie środowiska,
  • przemyśle elektronicznym, energetycznym, metalurgicznym, spożywczym,
  • w chłodnictwie i ogrzewaniu,
0
Od 19 lat badamy pola torsyjne