Dlaczego nadajniki są groźne dla zdrowia?

Jakie zagrożenie niosą za sobą nadajniki sieci 5G i nadajniki mikrofalowe a także linie wysokiego napięcia?

 

Jak korzystać z orgonu?

Energię tę można w odpowiednich warunkach kumulować tak, aby skorzystać z jej nadmiaru dla celów leczniczych. Oddzielne strumienie energii orgonu mogą być wzajemnie przyciągane i nakładane na siebie, a także kontrolowane przez odpowiednie urządzenia. Wilhelm Reich zaprojektował cały proces medyczny, który za pomocą specjalnego akumulatora orgonowego-wspomaga leczenie Pacjenta.

Swobodny przepływ skumulowanej energii organowej

-wpływa kojąco na funkcje życiowe

-wyrównuje poziom energii w organizmie

-pomaga choremu wrócić do pełnej kondycjiii.

Szkodliwe promieniowanie.

Na organizmy żywe w szkodliwy sposób oddziałuje promieniowanie:

-geopatyczne(wysyłane przez żyły wodne, uskoki tektoniczne czy złoża minerałów)

– z linii wysokiego napięcia 15-620KV i powyżej

-z wszelkiego rodzaju nadajników

-sieci 5G

Pole elektromacznetyvzne i pole torsyjne

Za szkodliwość nadajników odpowiedzialne jest nie pole elektromagnetyczne, ale pole torsyjne. Organizmy żywe w przeciwieństwie do natury nieożywionej, są wyspecjalizowane do odbioru sygnałów pól torsyjnych. Dziś wiemy, że pola elektromagnetyczne nie oddziałują na organizmy żywe poniżej efektu termicznego, ponieważ nie posiadają one odpowiednich anten.

Dna

Cząstki pola torsyjnego umożliwiają skopiowanie w postaci pola torsyjnego pierwotnej, chemicznej postaci DNA. Przeniesienie tych cząstek do organizmu ludzkiego powoduje oszukanie naturalnych mechanizmów i zrekonstruowanie DNA w komórkach. Pierwszego udanego odtworzenia DNA. Z sygnału pola torsyjnego przesłanego przez internet, dokonał kilka lat temu noblista Luc Montagnier.

Gen 15s bakterii Borelli bürgdorferi wyowułącej boleriozę, przesłany w postaci pola torsyjnego został odtworzony w reakcji PCR

Nadajniki mikrofalowe

Pole elektromagnetyczne to tylko mały fragment zagadnienia nadajników mikrofalowych, które wysyłają równocześnie przyspieszone cząstki pola torsyjuegom a cząstki pola torsyjnego(różnego pochodzenia)

Odpowiadają za dużą część chorób cywilizacyjnych. Jeżeli urządzenie mikrofalowe zaburza fizjologię bardziej niż wynika to ze zmian pogodowych, diety i cykli biologicznych-wypadałoby przestać korzystać z tej technologi

Groźne5-G

Sieć 5G może być wykorzystywana dla spersonalizowanego przesyłu cząstek pola torsyjnego, niosących informacje biologiczne, które są lekiem albo przeciwnie- mające właściwości zabójcze.

Wysokiej jakości łącza sieci 5G. Umożliwiają odtwarzanie w organizmie ludzkim wirusów, które zostały przesłane drogą radiową lub przez internet

Sygnały takie można przesłać wybranej w postaci:

-obrazu promieniującego z ekranu komputera

-sygnału dźwiękowego

-bezpośrednio przez mikrofale

Generator energii orgOnowej

W ostatnim czasie firma TORST skonstruowała  generator antypola torsyjnego GAPT-5 który generuje pole orgonowe wg.Reicha. Urządzenie te jest eliminatorem nadmiernego pola torsyjnego. Eleminuje fantom pola torsyjnego z lini 620 KV w:

-powietrzu

-gruncie

Generator energii organowej niweluje także promieniowanie sieci 5-G która obecnie jest największym zagrożeniem

Wychodząc na przeciw zagrożeniom, zostały opracowane dwa kolejne generatory:

GAPT-5k (kierunkowy) o dużym zasięgu, oddziaływuje w promieniu od 110 do 500m w zależności od siły promieniowania.

Opracowano również GAPT-5R do celów regeneracyjnych organizmów żywych.

Posiada wszystkie właściwości organowe, składowe energetyczne O/P występuje energia Orgonowa, oraz Pentagonowa.

Jest ona bardzo skuteczna w regeneracji organizmu.

Skutecznie energetyzuje artykuły spożywcze, w tym leki. (Neutralizuje szkodliwe działanie)

Zalecany do poprawy jakości kosmetyków, w tym środków czystości.

Stosowanie GAPT-5R nie zastępuje leczenia konwencjonalnego, ale skutecznie je wspomaga.

Shopping Basket